Zmień język: Zmień język na Polski

Legenda piktogramów

Poniżej prezentujemy stosowaną na mapię legendę dla piktogramów obiektów.

  • Dojście do obiektu bez przeszkód
  • Brak stopni przed wejściem głównym lub możliwość ich ominięcia np. podnośnik platformowy, winda
  • Szerokość drzwi min. 90 cm
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 8%
  • Najdłuższy odcinek pochylni bez miejsca na odpoczynek (podestu) < 10 m
  • Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Nie więcej jak 1 stopień przed wejściem głównym
  • Szerokość drzwi min. 70 cm
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 18%
  • Przenośna pochylnia lub podnośnik platformowy wymagający obsługi przez osoby trzecie
  • Winda dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Możliwość przywołania obsługi do pomocy (opcjonalnie)
  • Nie więcej niż 5 stopni w przypadku braku windy
  • Schody wykonane z materiału antypoślizgowego
  • Poręcz przyschodowa
  • Nawierzchnia bez perforacji
 • Minimum jedno z poniższych udogodnień

  • Oznaczenia: wyraźne tablice informacyjne, drogowskazy, wskazówki w języku obrazkowym (symbolicznym)
  • Informacje na ekranach wideo, tablicach neonowych itp.
  • Urządzenia pomocnicze dla osób niedosłyszących: pentle indykcyjne, wzmacniacze dźwięku itp.
  • Personel znający w język migowy
  • Optyczne potwierdzenie sygnału alarmowego w windzie jeżeli istnieje konieczność skorzystania z niej lub winda obsługiwana przez personel
  • Optyczne potwierdzenie sygnału dzwonka i telefonu w pokoju hotelowym
  • Telewizor ze słuchawkami/słuchawkami bezprzewodowymi dla osób niedosłyszących w pokoju hotelowym
  • Telefon ze wzmacniaczem dźwięku dla osób niedosłyszących w pokoju hotelowym
 • Minimum jedno z poniższych udogodnień

  • Oznaczenia pomieszczeń/wskazówki wyczuwalne dotykiem lub oznaczenia w alfabecie Brailla
  • Wskazówki dźwiękowe/zapowiedzi
  • Pomoc, recepcja, informacja, w pobliżu wejścia do obiektu
  • Jeśli konieczne jest korzystanie z windy: zapowiedzi/sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem, pola przycisków w alfabecie Brailla, przyciski w narożnikach albo niszach, winda obsługiwana przez personel
  • Recepcja, informacja, możliwość przywołania pomocy w pobliżu wejścia do obiektu
  • Tablice informacyjne, wskazówki w języku obrazkowym
  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 90 cm.
  • Dojście do toalety bez stopni/schodów
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 8%
  • Najdłuższy odcinek pochylni bez miejsca na odpoczynek (podestu) < 10 m
  • Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Uchwyty po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej  (min. jeden odkładany)
  • Powierzchnia poruszania przed muszlą toaletową min. 150 cm x 150 cm
  • Powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej lub prawej stronie min. 80 cm x 70 cm
  • Wysokość muszli toaletowej w przedziale 46 cm a 52 cm
  • Możliwość wjazdu pod umywalkę min. 30 cm 
 • Minimum jedno z poniższych udogodnień

  • Co najmniej pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastem
  • Szklane drzwi oznaczone kontrastem
  • Oznaczenia pomieszczeń/wskazówki wyczuwalne dotykiem
  • Wskazówki dzwiękowe/zapowiedzi
  • Pomoc, recepcja, informacja, w pobliżu wejścia do obiektu
  • Jeśli konieczne jest korzystanie z windy: zapowiedzi/sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem, pola przycisków oznaczone kontrastowo, przyciski w narożnikach albo niszach, winda obsługiwana przez personel
  • Możliwość przywołania obsługi do pomocy
  • Obsługa przeszkolona w zakresie asekuracji i pomocy osobom z niepełnosprawnością (opcjonalnie)
  • Piktogram informuje jedynie, że obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym

  Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 223, poz. 1463) przyznano osobie  niepełnosprawnej prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym, w szczególności do:

  • budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

  Zatem osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym może wchodzić do wszystkich obiektów użyteczności publicznej, poza obiektami sakralnymi. Fakt, iż przepis ten nie obejmuje tych obiektów ma związek z różnorodnością wyznań i Kościołów oraz niemożnością ingerencji w rytualny charakter zachowania w  świątyni.

  • Obsługa przeszkolona w zakresie asekuracji i pomocy osobom niewidomym
  • Obsługa porozumiewająca się w języku migowym w stopniu komunikatywnym
  • Brak oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
  • Miejsca parkingowe ogólnodostępne bezpłatne lub płatne
  • Garaż podziemny lub wielokondygnacyjny
  • Oznaczone znakiem pionowym i/lub poziomym miejsca dla osób z niepełnosprawnością
  • Szerokość drzwi min. 90 cm
  • Powierzchnia windy min. 90 cm x 120 cm
  • Wysokość najwyżej położonego przycisku - maksymalnie 140 cm.
  • Winda obsługiwana przez personel (opcjonalnie)
 • Szerokość drzwi min. 70 cm
  Powierzchnia windy min. 70 cm x 115 cm

  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 70 cm
  • Nie więcej jak 1 stopień przed wejściem do toalety
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 18%
  • Uchwyty po lewej lub po prawej stronie muszli toaletowej  (min. jeden)
  • Powierzchnia poruszania przed muszlą toaletową min. 120 cm x 120 cm
  • Winda dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Możliwość przywołania obsługi do pomocy (opcjonalnie)
  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 90 cm.
  • Dojście do pokoju bez stopni/schodów
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 8%
  • Najdłuższy odcinek pochylni bez miejsca na odpoczynek (podestu) < 10 m
  • Wysokość łóżka pomiędzy 46 cm a 52 cm
  • Powierzchnia poruszania się w pokoju min. 150 cm x 150 cm
  • Powierzchnie do przesiadania się obok łóżka po lewej lub prawej stronie min. 140cm x 140cm.
  • Winda co najmniej dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)

  W pokoju z łazienką 

  • Łazienki dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 70 cm.
  • Dojście do pokoju z nie więcej jak 1 stopniem
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 18%
  • Powierzchnia poruszania się w pokoju min. 120 cm x 120 cm
  • Powierzchnie do przesiadania się obok łóżka po lewej lub prawej stronie min. 120 cm x 120 cm
  • Winda co najmniej dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)

  W pokoju z łazienką 

  • Łazienki co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Toalety co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Pomieszczenie, w skład którego wchodzi łazienka, jest co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min 90 cm
  • Dojście do łazienki bez stopni
  • Uchwyty po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej  (min. jeden odkładany)
  • Powierzchnia poruszania przed muszlą toaletową min. 150 cm x 150 cm
  • Powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej lub prawej stronie min. 80 cm x 70 cm
  • Wysokość muszli toaletowej w przedziale 46 cm a 52 cm
  • Możliwość wjazdu pod umywalkę min. 30 cm
  • Natrysk bez progu
  • Ppowierzchnia natrysku min. 150 cm x 150 cm
  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Pomieszczenie, w skład którego wchodzi łazienka, jest co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min 70 cm
  • Nie więcej jak 1 stopień przed wejściem do łazienki
  • Uchwyty po lewej lub po prawej stronie muszli toaletowej  (min. jeden)
  • Powierzchnia poruszania przed muszlą toaletową min. 120 cm x 120 cm
  • Ppowierzchnia natrysku min. 90 cm x 90 cm
  • Wanna o powierzchni min.150 cm x 70 cm, wyposażona w uchwyty
  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 90 cm.
  • Dojście do obiektu bez stopni/schodów
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 8%
  • Najdłuższy odcinek pochylni bez miejsca na odpoczynek (podestu) < 10 m
  • Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Powierzchnia przebieralni min. 150 cm x 150 cm
  • Ławki w przebieralni
  • Uchwyty w przebieralni
  • Łazienki dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 70 cm.
  • Dojście do obiektu z nie więcej jak 1 stopniem
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 18%
  • Winda co najmniej dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Powierzchnia przebieralni min. 120 cm x 120 cm
  • Łazienki co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Toalety co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Ulgi, zniżki, rabaty dla osób z niepełnosprawnością
  • Oferty skierowane specjalnie do osób z niepełnosprawnością
  • Szerokość drzwi min. 90 cm
  • Wejście do obiektu z poziomu 0 bez stopni, schodów, progów
  • Ważne dodatkowe informacje, na które osoba z niepełnosprawnością powinna zwrócić uwagę

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.