Zmień język: Zmień język na Polski

Twoja Nowa Praca – program Absolwent

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zaprasza studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia i oraz absolwentów, którzy ukończyli dany stopień studiów nie później niż 60 miesięcy temu z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski do wzięcia udziału w programie „Twoja Nowa Praca – program Absolwent”. Więcej informacji na portalu Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON).

Czytaj więcej

Projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region podlaski zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanym w ramach konkursu „Samodzielni i skuteczni”. Po więcej informacji zapraszamy na portal Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.