Zmień język: Zmień język na Polski

Kontynuacja opieki wytchnieniowej w Białymstoku

Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nadal korzystać z usług proponowanych przez Miasto, obejmujących opiekę wytchnieniową. Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie mieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym w latach 2020-2022.

Więcej informacji na portalu Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Czytaj więcej

Co nowego w 2020 roku?

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku jest waloryzowana 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej. Wskaźnikiem waloryzacji jest bowiem procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku. Tak ustaloną stawkę zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Więcej informacji na portalu Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie PFRON bez wychodzenia z domu!

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2020 r. w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Więcej informacji na portalu Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.