Zmień język: Zmień język na Angielski

Piktogramy

  • Wybierz inne

    • Zamknij okno

Zaznacz interesujące Cię piktogramy, ograniczając w ten sposób wyniki wyszukiwania. Zapoznaj się z legendą piktogramów.

Wpisz dowolną frazę lub wybierz kategorie z listy. By wyszukać miejsce kliknij przycisk wyszukiwania lub wciśnij ENTER. Zapoznaj się z legendą kategorii .

Wybierz odległość w metrach, w jakiej obiekty będą wyszukiwane

Europejski staż - Twoja inwestycja w przyszłość

OSTATNIE miejsce na szkolenie i staż w Portugalii w zawodzie BARMAN – BARISTA

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr serdecznie zaprasza wszystkich chętnych (również os. niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni, os. o niskich kwalifikacjach):
• w wieku 18-35 lat
• nieszkolących się, niekształcących się
• niepracujących,

którzy chcą zdobyć zawód BARMANA - BARISTY do udziału w projekcie „Europejski staż - Twoja inwestycja w przyszłość”.

W ramach projektu:
- Kurs Barmana/Baristy
- Szkolenie językowe, kulturowe i psychologiczne
- Staż w PORTUGALII 2 miesięczny (zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie itp. oraz stypendium stażowe)
- Warsztaty aktywizujące po stażu

Oraz dodatkowo ...

Czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.

/statics/js/jquery-1.11.2.min.js">