Zmień język: Zmień język na Polski

Dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • Dojście do obiektu bez przeszkód
  • Brak stopni przed wejściem głównym lub możliwość ich ominięcia np. podnośnik platformowy, winda
  • Szerokość drzwi min. 90 cm
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 8%
  • Najdłuższy odcinek pochylni bez miejsca na odpoczynek (podestu) < 10 m
  • Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.