Zmień język: Zmień język na Polski

Toalety dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 70 cm
  • Nie więcej jak 1 stopień przed wejściem do toalety
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 18%
  • Uchwyty po lewej lub po prawej stronie muszli toaletowej  (min. jeden)
  • Powierzchnia poruszania przed muszlą toaletową min. 120 cm x 120 cm
  • Winda dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Możliwość przywołania obsługi do pomocy (opcjonalnie)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.