Zmień język: Zmień język na Polski

Obiekt sportowy dostępny z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Szerokość drzwi min. 70 cm.
  • Dojście do obiektu z nie więcej jak 1 stopniem
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 18%
  • Winda co najmniej dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Powierzchnia przebieralni min. 120 cm x 120 cm
  • Łazienki co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Toalety co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.