Zmień język: Zmień język na Polski

Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Szerokość drzwi min. 90 cm.
 • Dojście do toalety bez stopni/schodów
 • Maksymalne nachylenie pochylni < 8%
 • Najdłuższy odcinek pochylni bez miejsca na odpoczynek (podestu) < 10 m
 • Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
 • Uchwyty po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej  (min. jeden odkładany)
 • Powierzchnia poruszania przed muszlą toaletową min. 150 cm x 150 cm
 • Powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej lub prawej stronie min. 80 cm x 70 cm
 • Wysokość muszli toaletowej w przedziale 46 cm a 52 cm
 • Możliwość wjazdu pod umywalkę min. 30 cm 

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.