Zmień język: Zmień język na Polski

Udogodnienia dla osób niewidomych

Minimum jedno z poniższych udogodnień

  • Oznaczenia pomieszczeń/wskazówki wyczuwalne dotykiem lub oznaczenia w alfabecie Brailla
  • Wskazówki dźwiękowe/zapowiedzi
  • Pomoc, recepcja, informacja, w pobliżu wejścia do obiektu
  • Jeśli konieczne jest korzystanie z windy: zapowiedzi/sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem, pola przycisków w alfabecie Brailla, przyciski w narożnikach albo niszach, winda obsługiwana przez personel

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.