Zmień język: Zmień język na Polski

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • Nie więcej jak 1 stopień przed wejściem głównym
  • Szerokość drzwi min. 70 cm
  • Maksymalne nachylenie pochylni < 18%
  • Przenośna pochylnia lub podnośnik platformowy wymagający obsługi przez osoby trzecie
  • Winda dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
  • Możliwość przywołania obsługi do pomocy (opcjonalnie)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.