Zmień język: Zmień język na Polski

Obiekt sportowy dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • Wejście do obiektu co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Szerokość drzwi min. 90 cm.
 • Dojście do obiektu bez stopni/schodów
 • Maksymalne nachylenie pochylni < 8%
 • Najdłuższy odcinek pochylni bez miejsca na odpoczynek (podestu) < 10 m
 • Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w przypadku gdy występuje konieczność skorzystania z windy)
 • Powierzchnia przebieralni min. 150 cm x 150 cm
 • Ławki w przebieralni
 • Uchwyty w przebieralni
 • Łazienki dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.