Zmień język: Zmień język na Polski

Zaktualizowane standardy dostępności budynków

Data publikacji: 29 January 2019, 13:40

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało zaktualizowany poradnik „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania”.

Jeśli interesują cię obowiązujące przepisy i prawidłowe rozwiązania dla ważnych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia ułątwiające funkcjonowanie osób z różnymi dysfunkcjami odwiedź Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.