Zmień język: Zmień język na Polski

TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

Data publikacji: 13 December 2016, 10:30

Plakat dotyczący projektu TrampolinaProjekt Trampolina jest aktualną odpowiedzią na problem niskiej aktywności społeczno-zawodowej kobiet z Subregionu Białostockiego doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. W celu trwałego włączenia społecznego i zwiększenia ich zdolności zatrudnieniowej, opracowano zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia. Najbardziej skuteczne instrumenty wsparcia i działania z obszaru aktywnej integracji zostały zaadaptowane do konkretnych potrzeb grup wiekowych i uwzględniają przyczyny wykluczenia społecznego dotykającego kobiety opiekujące się osobą zależną.

 

W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy. 

 

Projekt TRAMPOLINA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizują go:


Fundacja Aktywizacja
Legionowa 28 lok. 601
15-281 Białystok
Tel. 509 662 672
www.aktywizacja.org.pl 

4progress - doradztwo i szkolenia
Legionowa 30 lok. 205
15-281 Białystok
Tel. 502 514 119
www.4progress.pl 

Fundacja Rozwoju Kompetencji Pro-Skills
Komandorska 8
15-587 Białystok
Tel. 500 276 623
www.proskills.pl

 

Więcej o projekcie: TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną przeczytasz TUTAJ

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.