Zmień język: Zmień język na Polski

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej – rozstrzygnięcie konkursu

Data publikacji: 30 July 2019, 14:36

Od sierpnia do końca grudnia trzy podmioty będą realizować zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2019 roku: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi. Po więcej informacji zapraszamy na portal Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.