Zmień język: Zmień język na Polski

Rekrutacja do projektu pn.: „Jestem aktywny” skierowanego do osób niepełnosprawnych w wieku 50+

Data publikacji: 23 March 2017, 14:14

Logo Podlaskiego stowarzyszenia sportowego osób niepełnosprawnych „START”Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanego ze środków PFRON pn.: "Jestem aktywny" realizowanym przez PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”. Odbiorcami są osoby niepełnosprawne w wieku 50+, projekt, a działania skierowane na:

1. Aktywność fizyczną
2. Kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych
3. Poznanie technik i sposobów skutecznej komunikacji
4. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

Zapraszamy osoby niepełnosprawne (posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopień minimum umiarkowany), powyżej 50-tego roku życia - mieszkańcy Białegostoku, powiatu białostockiego i poszczególnych miejscowości w województwie podlaskim. Osoby niepełnosprawne zainteresowane poprawieniem swojej kondycji fizycznej, psychicznej, zwiększeniem aktywności społecznej oraz które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Beneficjentem może być osoba niepełnosprawna zainteresowana uczestnictwem w zajęciach ruchowych i warsztatach z dietetykiem i psychologiem (nieposiadająca przeciwwskazań do uczestnictwa w którejkolwiek formie wsparcia).

Każda osoba składająca dokumenty aplikacyjne do Projektu, cierpiąca na epilepsję – musi koniecznie poinformować o tym fakcie organizatora w trakcie rekrutacji.

Projekt zakłada realizację określonych celi poprzez udział w zajęciach:

- Nauka i doskonalenia pływania (średnio 2 razy w miesiącu);

- Zajęcia gimnastyki (średnio 2 razy w miesiącu);

- Masaż klasyczny (10 zabiegów);

- Warsztaty z dietetykiem (średnio 1 raz w miesiącu);

- Warsztaty z psychologiem (średnio 1 raz w miesiącu).

Zajęcia są darmowe i będą się odbywały na obiektach sportowych i basenie o wyznaczonych wcześniej ustalonych godzinach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Każda osoba uczestnicząca w Projekcie będzie objęta ubezpieczeniem NW.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc więcej informacji TUTAJ

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.