Zmień język: Zmień język na Polski

Rekrutacja do projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”

Data publikacji: 11 April 2017, 11:13

Logo Fundacji Aktywnej RehabilitacjiFundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach pilotażowego konkursu nr 1 PFRON pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy.

Oferowane formy wsparcia:

- opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,

- wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),

- płatne staże rehabilitacyjne, praktyki zawodowe,

- szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe oraz zawodowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- wsparcie coachingowe/psychologiczne,

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Kryteria przyjęcia do projektu:

- ukończenie min. 16 rok życia,

- bycie w wieku produkcyjnym,

- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,

- posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnym,

- niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków PFRON), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są BEZPŁATNE więcej informacji Biurze Regionalnym FAR w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3 lok. 45 (budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej), pod nr tel. 604 228 487 lub e-mail: wojciech.grabowski@far.org.pl

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.