Zmień język: Zmień język na Polski

Projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”

Data publikacji: 15 July 2019, 14:36

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region podlaski zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanym w ramach konkursu „Samodzielni i skuteczni”. Po więcej informacji zapraszamy na portal Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.