Zmień język: Zmień język na Polski

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019

Data publikacji: 26 August 2019, 15:17

Od sierpnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyznaje pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Po więcej informacji zapraszamy na portal Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.