Zmień język: Zmień język na Polski

PFRON tworzy kompleksowy model wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 19 February 2019, 15:08

PFRON i Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, przygotowują projekt „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. 

O celach jak i realizacji projektu znaleźć można na portalu Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.