Zmień język: Zmień język na Polski

Informacja MOPR w sprawie środków PFRON przekazanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019

Data publikacji: 03 April 2019, 09:54

Od 1 marca 2019 roku zmianie uległy kryteria dochodowe oraz wysokość przyznawanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dofinansowania na realizowane zadania finansowane ze środków PFORN. 

Po więcej informacji zapraszamy na Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.