Zmień język: Zmień język na Polski

Europejski staż - Twoja inwestycja w przyszłość

Data publikacji: 03 July 2017, 12:46

OSTATNIE miejsce na szkolenie i staż w Portugalii w zawodzie BARMAN – BARISTA

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr serdecznie zaprasza wszystkich chętnych (również os. niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni, os. o niskich kwalifikacjach):
• w wieku 18-35 lat
• nieszkolących się, niekształcących się
• niepracujących,

którzy chcą zdobyć zawód BARMANA - BARISTY do udziału w projekcie „Europejski staż - Twoja inwestycja w przyszłość”.

W ramach projektu:
- Kurs Barmana/Baristy
- Szkolenie językowe, kulturowe i psychologiczne
- Staż w PORTUGALII 2 miesięczny (zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie itp. oraz stypendium stażowe)
- Warsztaty aktywizujące po stażu

Oraz dodatkowo:
- Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” lub 3-miesięczny płatny staż w Polsce

Informacje i zapisy: tel. 85 653 77 00, mkochanowska@bfkk.pl oraz www.bfkk.pl/strona_glowna/barista.html

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.