Zmień język: Zmień język na Polski

Białostocki Informator Dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON)

Data publikacji: 06 November 2018, 11:12

Zapraszamy do odwiedzania strony Internetowej https://bidon.bialystok.pl Białostocki Informator Dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON), która powstała w ramach projektu Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin sfinansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Jest to strona internetowa, której adresatami są dorosłe osoby z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności i ich rodziny, przyjaciele, opiekunowie, organizacje pozarządowe i instytucje funkcjonujące na terenie Białegostoku oraz wszyscy mieszkańcy miasta zainteresowani tematyką niepełnosprawności.

BIDON w przystępny sposób dostarczy informacji dotyczących uprawnień, ulg i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnością, aktualnie realizowanych programów Miasta Białystok, programów celowych PFRON i innych, informacji o ośrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, placówkach oświatowych i ich działaniach skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzęcie rehabilitacyjnym i wszelkich instytucjach realizujących działania w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej na terenie Białegostoku, sposobu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych miejskich instytucji kultury, sztuki, uczelni wyższych itp. oraz wszelkich innych informacji ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

BIDON będzie stanowił zwarte kompendium wiedzy o możliwościach, jakie osobom z niepełnosprawnościami oferuje Białystok. Znajdą się w nim aktualne dane, które obecnie są rozproszone na różnych stronach internetowych poszczególnych instytucji, urzędów czy organizacji pozarządowych. Osoby z niepełnosprawnością w jednym miejscu znajdą wszelkie potrzebne im informację, co pozwoli na podniesienie jakości ich życia i pełniejszy udział we wszystkich jego sferach.

 

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.