Zmień język: Zmień język na Polski

Bezpłatne przejazdy dla osób niepełnosprawnych na wybory do Sejmu i Senatu

Data publikacji: 09 October 2019, 11:43

Urząd Miejski w Białymstoku pomaga osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją kończyn dolnych w dotarciu na wybory. Osoby te 13 października, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną. Więcej informacji na portalu Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON).

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.