Zmień język: Zmień język na Polski

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Data publikacji: 09 April 2015, 20:33

W 2015 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu.

 

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

 

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

 

Poradnictwo prawne -  świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych. Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl

 

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze, 2 godz. dziennie (10.00 – 12.00) pod numerem telefonu: 81 534 83 76 lub 883 615 863.

 

Zapraszamy do korzystania z usług.

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.