Zmień język: Zmień język na Angielski

Wspierają nas

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Logo Fundacji Szansa dla Niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych - Tyflopunkt w Białymstoku oficjalny partner w projekcie Pełnosprawny Białystok jej zadania, odpowiadające posiadanej wiedzy i kompetencjom, zwiększają jakość działań w projekcie.

Logo firmy pypassion.com

Dzięki uprzejmości specjalistów z pypassion.com, którzy nieodpłatnie wykonali część prac przy projektowaniu i wdrażaniu serwisu, portal Pełnosprawny Białystok zyskał nie tylko ciekawy wygląd, ale przede wszystkim dodatkową funkcjonalność.

Logo Jagiellonii Białystok

Klub Jagiellonia Białystok jako jeden z pierwszych zaangażował się w projekt Pełnosprawny Białystok wspierajac nas w promocji projektu wśród swoich punktów partnerskich.

Logo Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym MIG-iem

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem wpiera nas poprzez doradztwo merytoryczne w zakresie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnością ze wzgledu na narząd słuchu.

Logo Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - Region podlaski wpiera nas poprzez doradztwo merytoryczne w zakresie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnością ze względu na narząd ruchu.

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.